Ukraińska Lista Katyńska

1. Gutkowski Marian post. PP., ur. 24.04.1915 r. Rypin, pow. rypiński

2. Krzemieniecki Czesław st. post. PP, ur. 14.07.1903 r. Zajeziorze, pow. lipnowski

3. Majewski Zygmunt post. PP, ur. 12.09.1898 r. Świętosław, pow. lipnowski

4. Moszyński Witold Włodzimierz por., ur. 30.07.1904 r. Ostrowite, pow. rypiński

5. Szewczyk Stanisław st. post. PP

6. Szymański Bronisław przod. PP, ur. 25.06.1896 r. Gulbiny, pow. rypiński

7. Tomaszewski Kazimierz st. post. PP, ur. 23.03.1901 r. Szczutowo, pow. rypiński

8. Wieczyński Stanisław st. post. PP, ur. 23.07.1887 r. Golub, pow. wąbrzeski

9. Wojtkowski Jan st. post. PP, ur. 23.12.1913 r. Dębiany, pow. rypiński