ppor. rez. Henryk Skoniecki

Urodził się 24 [28] kwietnia 1911 r. w Zarębie koło Dobrzynia nad Drwęcą, pow. rypiński,  gub. płocka (w II RP woj. warszawskie, od 1938 r. – pomorskie). Był synem Antoniego i Cecylii z Lewandowskich. Miał pięcioro rodzeństwa: Kazimierza, Stanisławę, Cecylię, Marię, Jerzego. Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Dobrzyniu n. Drwęcą.

W 1930 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie.

We wrześniu 1931 r. podjął pracę nauczyciela w Szkole Powszechnej w Kustyniu, pow. Równe, woj. wołyńskie. Następnie pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej we wsi Hallerowo, poczta Osada Krechowiecka, pow. rówieński, woj. wołyńskie.

Od września 1933 r. do lipca 1934 r. ukończył w stopniu plutonowego podchorążego Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w 44 Pułku Strzelców Kresowych w Równem. Z dn. 1 stycznia 1935 r.  został mianowany podporucznikiem ze starszeństwem. W 1938 r. odbył ćwiczenia wojskowe w Ośrodku Wyszkolenia Rezerwy Piechoty w Różanie, pow. makowski, woj. warszawskie.

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego i wziął udział w wojnie obronnej. Po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem w obozie w Kozielsku. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu.

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 r. awansował go pośmiertnie na stopień porucznika. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 r. w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Kawaler.

W 1999 r. na kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu umieszczona została pamiątkowa tablica  z inskrypcją: „SYNOWIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ OFICEROWIE WOJSKA POLSKIEGO ZAMORDOWANI W 1940R. PRZEZ NKWD W KATYNIU: PPOR. JÓZEF CHODKOWSKI UR. 1904R. W DZIAŁYNIU, POR. STANISŁAW ARKADIUSZ DEJEWSKI UR. 1910R. W DOBRZYNIU N/DRWĘCĄ, PPOR. EDWARD MOSZCZYŃSKI UR. 1899R. W LIPNIE Z WĘGIERSKA, PPOR. HENRYK STANISŁAW SKONIECKI UR. 1911R. W ZARĘBIE./W CHARKOWIE, PPOR. STEFAN JACENTY DĄBROWSKI UR. 1892R. W IŁŻY ZE ŚWIĘTOSŁAWIA, PPOR. ZYGMUNT KIERKOWSKI UR. 1896R. W RUŻU./W 60-TĄ ROCZNICĘ AGRESJI NA POLSKĘ W HOŁDZIE RODAKOM SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ, 11.11.1999″.