Absolwenci SN w Wymyślinie

Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie zostało utworzone w 1867 r. Ostatni absolwenci opuścili mury szkoły w 1936 r. W ciągu niespełna 70 lat szkołę ukończyło prawie 1200 osób. Z ponad 100 absolwentów z terenu ziemi dobrzyńskiej, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej, najtragiczniejszy los spotkał trzynastu z nich, zamordowanych wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu, Charkowie i Twerze.