ppor. rez. Jakub Głodek

Urodził się 19 kwietnia [wg ankiety rodziny ur. 4 kwietnia] 1906 roku w Kiszyniowie (Besarabia). Był synem Jakuba i Marii z Robotów.

W 1929 r. absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie.

W 1930 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie.   W 1931 r. odbył ćwiczenia wojskowe w 2 pułku piechoty Legionów. Od 1 stycznia 1932 r. mianowany podporucznikiem ze starszeństwem. Przydzielony do 45 pp. w Równem, woj. wołyńskie.

Był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Równem, pow. rówieński, woj. wołyńskie.

We wrześniu 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej. Walczył w 44 pp. w Równem. Po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem w obozie w Kozielsku. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940 r.  w Katyniu.

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 r. awansował go pośmiertnie na stopień porucznika. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007r. w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Żonaty. Syn Jerzy.