por. Stanisław Uniśkiewicz

Urodził się 5 [15] lutego [lipca] 1905 roku  w Czermnie, pow. lipnowski, gub. płocka (w II RP woj. warszawskie, od 1938 r. – pomorskie). [Wg Księgi Cmentarnej ur. w Czerminie, woj. poznańskie]. Był synem Antoniego i Franciszki z Przybyszewskich. Miał brata Ignacego. W 1922r. zdał egzamin do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Wymyślinie.

W 1926 r. absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie.

Służbę wojskową odbył w 9 kompanii 67 pp. w Brodnicy, gdzie ukończył szkołę podoficerską, z wynikiem dobrym i otrzymał stopień kaprala. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej był dowódcą plutonu w 1 kompanii 17 batalionu KOP „Dawodgródek”. W październiku 1927 r. został przeniesiony do 28 batalionu KOP „Wołożyn”, gdzie był podoficerem rachunkowym. Następnie wrócił do 67 pp. Awansowany 1 lutego 1930 r. do stopnia plutonowego, zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Szkoły Podchorążych Piechoty dla Podoficerów w Bydgoszczy. Szkołę w Bydgoszczy ukończył z wynikiem dobrym. Mianowany podporucznikiem ze starszeństwem z dn. 15 sierpnia 1933 r.  i wcielony do 42 pp. Od 1936 r. porucznik. Od 1935 r. do 1 września 1939 r. stacjonował w Białymstoku. Służył w 42 pp.w Białymstoku.

Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 r. awansował go pośmiertnie na stopień kapitana. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 r. w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów.”

Żona Zofia Halina Uniśkiewicz-Weber. Syn Bogusław Krzysztof (ur. 1939 r.).

kpt. Stanisław Uniśkiewicz