por. rez. Edmund Żochowski

Urodził się 17 czerwca 1898 roku w Wymyślinie, pow. lipnowski, gub. płocka (w II RP woj. warszawskie, od 1938 r. – pomorskie). Był synem Mariana  (1868-1939) i Bronisławy (1872-1942) z Czachorowskich. Rodzice utrzymywali się z niewielkiego gospodarstwa rolnego. Miał starszego brata Mieczysława (1896-1969). W 1920 r. jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1921. Został ranny pod Połockiem. Dekretem Naczelnego Wodza z 1921 r. został mianowany podporucznikiem piechoty z dn. 1  września 1920 r. za dokonanie wyjątkowych czynów na polu bitwy (20 DP). W wojsku służył do 15 października 1923 r., po czym został przeniesiony do rezerwy.

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie z 1925 roku.  

Był nauczycielem w Szkole Powszechnej  nr 6 w Piekarach Śląskich. Z dn. 1 lipca 1925 r. mianowany podporucznikiem rez. ze starszeństwem.
W 1928 r. ppor. Edmund Żochowski (PKU Królewska Huta) został wcielony do 75 pp. Mianowany porucznikiem rez. 14 lipca 1939 r. ze starszeństwem od 19 marca 1939 r.

Odznaczony Medalem Niepodległości (1933 r.).

We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej (75 pp.). Po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem w obozie w Kozielsku. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu.

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 r. awansował go pośmiertnie na stopień kapitana. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007r. w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Kawaler.