Białoruska Lista Katyńska

1. Borowski Kazimierz st. sierż. KOP, ur. 23.11.1899 r. Golub, pow. wąbrzeski

2. Gutowski Leon ppor. rez., ur. 21.01.1887 r. Dulsk, pow. rypiński; agronom

3. Kaman Bernard Hugo por. rez., ur. 19.12.1896 r. Lipno, pow. lipnowski; księgowy

4. Sienkiewicz Konstanty, ur. 1910 r. Rypin, pow. rypiński; murarz

5. Spryszyński Zygmunt post. PP, ur. 20.05.1894 r. Chodorążek, pow. lipnowski

6. Zalewski Stanisław ppor. rez.(?), ur. 04.08.1910 r. Głodowo, pow. lipnowski